لینک فایل سبوس گندم و ارزش تغذیه ای آن

لینک فایل استخراج روغن

لینک فایل استخراج قند

لینک فایل خصوصیات و کاربردهای هیدروکلوئید‏های میکروبی در مواد غذایی

لینک فایل سيستم بازاريابي گندم و تعیین قيمت در ايالات متحده

لینک فایل مدل تردی مکس (ساز ویلون )

لینک فایل سوخت های زیستی (بایودیزل)

لینک فایل توليد اتانول زيستي

لینک فایل گندم و اقتصاد جهاني

لینک فایل بررسی پروژه تولید اسید سولفوریک