بررسی ابزار داخل تراشي و جا خار زني

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 16 در اين مرحله ساقه كشويي درون فك ها بسته شده و فيكسچر V شكل از بالا كشويي را نگه مي دارد در اين مرحله ابزار از يك طرف وارد سوراخ بغل كشويي شده و صافي سطح داخل سوراخ را بالا مي برد و پس از آن وارد سوراخ بعدي مي شود و بعدبررسی ابزار داخل تراشي و جا خار زني|30017205|kin|بررسی ابزار داخل تراشي و جا خار زني
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد بررسی ابزار داخل تراشي و جا خار زنيرا مشاهده می نمایید .فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 16

در اين مرحله ساقه كشويي درون فك ها بسته شده و فيكسچر V شكل از بالا كشويي را نگه مي دارد در اين مرحله ابزار از يك طرف وارد سوراخ بغل كشويي شده و صافي سطح داخل سوراخ را بالا مي برد و پس از آن وارد سوراخ بعدي مي شود و بعد از انجام كار از قطعه كار فاصله مي گيرد و ابزار ديگر از طرف مقابل به ترتيب وارد سوراخ ها مي شود و بعد از قرار گرفتن در موقعيت تعيين شده ابزار نسبت به محور موتور فاصله گرفته و با لنگي ايجاد شده جاخار داخل سوراخ ها به ترتيب زده مي شود پس از اتمام اين عمليات اپراتور فاصله پشت تا پشت جا خارها را به وسيله ميكرومتر اندازه گرفته و همچنين قطر داخلي خار و قطر داخلي سوراخ را كنترل مي كند.در اين مرحله از ماشين كاري بايد رنج قر كاپ 825/23 805/23 و قطر داخلي جاخار 65/25 25/25 و فاصله پشت تا پشت جاخار 1/64 9/63 و تقارون جاخار نسبت به ساقه يا نافه بايد بيشتر از 3/0 و انحراف محور سوراخ نسبت به ساقه MAX 0.15، كمترين ضخامت بازو و در يك طرف MIN 3.5 كنترل انحراف شيار جاخار نسبت به محور كاپ MAX 0.15 هم مركزي سوراخ بازوها Q 0.035 بايد باشد.ابزاري كه در اين مرحله استفاده مي شود الماسه بورينگ (TCMT 110302 –PF CT5015 SANDVIK) الماسه جاخار (331.91 – 3215 1 SM30 SANDVIK) مي باشد. سرعت هلدركاپ 1450 RPM و فيد دستگاه 0.02 mm/rev و سرعت بونيت شيار 450 RPM و فيد آن 0.1 mm/rev مي باشد.

روش راه اندازي و بهره برداري از دستگاه:1 روشن كردن كليد اصلي2 روغنكاري ريلهاي و محلهاي روغنكاري يونيتها3 روشن كردن كليد EMERGENICY4 به ترتيب كليدهاي HYDRAULIC – COOLANT ON – GROOVING را روشن مي كنيم.5 روشن گذاردن پمپ آب صابون دستگاه بمدت 5 دقيقه6 قرار دادن قطعه كار بطور دقيق داخل فيكسچر و روشن كردن كليد AUTOMATIC دستگاه اول بورينگ مي زند دوم جاخار مي زند اين عمل براي 4 قطعه گاردان مانند: فلانچ، يوغ كوچك، يوغ بزرگ، كشويي انجام مي شود فقط فيكسچرهاي هر قطعه تعويض مي شود.

نكات فني و ايمني دستگاه1 استفاده از دستكش لاستيكي، لباس كار، ماسك تنفسي، گوشي، كفش ايمني2 اطمينان از انجام روتين3 روغنكاري اسلايدها بهنگام كار دستگاه4 بازديد نشاندهنده روغن هيدروليك و بازديد ريلها و دستگاه خنك كننده5 محكم بودن قلم روي قلم گير و الماسه ها و سالم بودن الماسه ها6 بازديد از فيكسچر و محكم بودن آن7 گريسكاري يونيتهاي دستگاه8 توجه به علائم هشدار دهنده9 بسته بودن درب دستگاه هنگام عمليات براده برداري10 قبل از عمليات براده برداري قطعه كار توسط گونيا در موقعيت صحيح خود قرار گيرد11 از پاركت چوبي براي زير پاي اپراتور استفاده گردد