بررسی حمل و نقل در چاه

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 19 فهرست عنوان شماره 1 اجزای سیستم باربری 1 1 قسمتهای سطحی 1 1 1 اطاقک بالابر 1 1 2 دکل 1 2 قسمتهای داخل چاه 1 2 1 اسکیپ 1 2 2 قفس 1 2 3 هادیهای چاه 1 3 قسمتهای زیرزمین 1 3 1 بونکر 1 3 2 سنگ شکن 1 3 3 دهانه یا انباره بارگبررسی حمل و نقل در چاه|30017215|kin|بررسی حمل و نقل در چاه
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد بررسی حمل و نقل در چاهرا مشاهده می نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 19

فهرستعنوان شماره1 اجزای سیستم باربری1 1 قسمتهای سطحی1 1 1 اطاقک بالابر1 1 2 دکل1 2 قسمتهای داخل چاه1 2 1 اسکیپ1 2 2 قفس1 2 3 هادیهای چاه1 3 قسمتهای زیرزمین1 3 1 بونکر1 3 2 سنگ شکن1 3 3 دهانه یا انباره بارگیری1 3 4 تسهیلات انتقال وسایل و افراد2 باربری از چاه2 1 توان بارگیری2 2 قدرت موتور3 انواع باربری3 1 با سطل3 2 توسط واگن3 2 1 طرز نگهداشتن واگن در قفس3 2 2 تعویض واگن3 اسکیپ4 توان و راندمان باربری در چاه4 1 تأثیر توقفها4 2 اهمیت سرعت4 3 طریقه هیدرولیکی در باربری از عمق4 4 پذیرگاه در بابری با قفس5 دروازه چاه5 1 فرمان و تجهیزات5 2 تجهیزات پذیرگاه در باربری با اسکیپ6 سایر وسایل باربری6 1 ماشین چاه6 2 کابل6 2 1 انتخاب کابل6 2 2 کابل با مقطع مسطح6 2 3 کابل گرد6 2 4 محاسبه کابل6 3 اتصال6 4 مهارها6 5 دکل و برج و چرخ چاه6 6 وسایل خبردهی6 7 محاسبه قدرت موتور7 انواع کشش8 اصطکاک بین کابل و چرخ9 ایمنی در باربری از چاه10 جرثقیل ها11 قوانین باربری در چاه

جرثقیل هاآشنایی – در بعضی موارد به ویژه در تونلهای مورب، کشش واگونها در روی خط آهن با استفاده از جرثقیل و کابل انجام می گیرد. برای حمل و نقل واگونها به وسیله جرثقیل می توان از یک یا دو رشته کابل و از یک کابل بی انتها استفاده کرد.از جرثقیل یک کابله برای بابربری در سطوح شیب دار استفاده می شود. زیرا با این وسیله، فقط می توان واگونها را به طرف جرثقیل کشید و حرکت واگو.نهای خالی، در اثر نیروی وزن انجام می گیرد، در مواردی که در سطوح افقی از این نوع جرثقیل استفاده شود، واگونهای خالی را بایستی به وسلیه دست جا بجا کرد.اگر جرثقیل دارای دو استوانه و دو رشته کابل باشد، با آن می توان واگونهای پر و خالی را به طور همزمان جابجا کرد. بطوریکه دیده می شود، دستگاه دارای دو استوانه هم محور است و در هر مورد، واگونهای پر به طرف جرثقیل کشیده می شود و واگونهای خالی در اثر وزن خود، به طرف پائین سطح شیبدار حرکت می کنند. با استفاده ائز یک کابل بی انتها، که به دور دو استوانه پیچیده شده است، می توان حرکات واگونها را در روی ریل در سطوح افقی نیز تأمین کرد.در مواردی که از ذو رشته کابل و یا کابل بی انتها استفاده می شود، تونل حتماً بایستی دارای دو رشته خط آهن باشد که از روی یکی از آنها واگونهای پر و از روی دیگری واگونهای خالی حرکت کنند.قسمتهای مختلف جرثقیل – مهمترین قسمت های جرثقیل عبارت از موتور، جعبه دنده، استوانه، ترمز و کابل است که در زیر به شرح آنها می پردازیم.