بررسی نسبت میان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از چند دیدگاه

بررسی نسبت میان حقوقبشر و تنوع فرهنگي از چند دیدگاه فرمت فایل: word تعداد صفحات: 6 نسبت ميان حقوقبشر و تنوع فرهنگي از مباحث مهم حوزه علوم انساني در محافل علمي و سياسي خصوصاً در دهههاي گذشته بوده است. در اين خصوص ديدگاههاي متنوعي ابراز شده كه ميتوان خبررسی نسبت میان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از چند دیدگاه|30017217|kin|بررسی نسبت میان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از چند دیدگاه
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد بررسی نسبت میان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از چند دیدگاهرا مشاهده می نمایید .

بررسی نسبت میان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از چند دیدگاهفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 6

نسبت ميان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از مباحث مهم حوزه علوم انساني در محافل علمي و سياسي خصوصاً در دهه‌هاي گذشته بوده است. در اين خصوص ديدگاه‌هاي متنوعي ابراز شده كه مي‌توان خلاصه آنها را به شرح زير برشمرد:1 در ديدگاه اول كه عمدتاً از سوي كشورهاي غربي دنبال مي‌شود تأكيد بر اين است كه حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگوني‌هاي فرهنگي نمي‌توانند تأثيري بر هنجارهاي حقوق‌بشر داشته باشند. اين طيف اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و ساير معاهدات موجود بين‌المللي را مبنائي براي تعريف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقي مي‌كنند.2 طيف دوم كه مي‌توان از آنها تحت عنوان نسبيت‌گرايان ياد كرد معتقدند حقوق‌بشر نسبي است و هنجارهاي آن با توجه به ويژگي‌هاي فرهنگي، منطقه‌اي و جغرافيائي تعريف مي‌گردد. اين گروه معتقدند كه تعريفي جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر كشور حق دارد با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي فرهنگي خود تعريفي اختصاصي از موازين حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبناي عمل قرار دهد.