تحقیق اصول اولیه برش با آب

دانلود ، در قالب word قابل ویرایش و در 37 صفحه. توضیحات: برش با آب به زبان ساده توسعه،انتقال واستفاده از قدرت آب مي باشد اين قدرت توسط پمپ در سيال ايجاد مي شود وسيال پرفشار از طريق يك لوله فلزي مقاوم به يك نازل جريان مي يابد ودر نازل بدليل تفاوت سطح تحقیق اصول اولیه برش با آب|35019306|kin|اصول اوليّه برش با آب ,تحقیق اصول اوليّه برش با آب ,اصول برش با آب ,دانلود اصول اوليّه برش با آب ,دانلود تحقیق اصول اوليّه برش با آب ,دانلود برش با آب
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق اصول اولیه برش با آبرا مشاهده می نمایید .

دانلود ،در قالب word قابل ویرایش و در 37 صفحه.

توضیحات:برش با آب به زبان ساده توسعه،انتقال واستفاده از قدرت آب مي باشد اين قدرت توسط پمپ در سيال ايجاد مي شود وسيال پرفشار از طريق يك لوله فلزي مقاوم به يك نازل جريان مي يابد ودر نازل بدليل تفاوت سطح مقطع ورودي وخروجي ،شتاب مي گيرد وبدين ترتيب سيال با انرژي جنبشي بالا به طرف سطح هدايت مي شود.از فرآيندهاي برش با آب مي توان درمواردي كه ديگر فرآيندهاي ماشينكاري پيشرفته به سادگي نمي توان بكار برد،استفاده كرد مانند برش مواد غذايي،فلزات سخت،شيشه را مي توان نام برد.نمودار استفاده از فرآيند برش با آب در صنعت بطور كلي در يك دستگاه برش باجت آب عامل انجام دهنده كار،همواره آب نيست واز سيالهاي ديگر نيز مي توان استفاده كرد مثلاً از سيال روغن براي بريدن مواد غذايي استفاده مي شود.و...