ترجمه مقاله دیدگاه تئوریک تصمیم ­گیری

دیدگاه تئوریک تصمیم ­گیری _ ارزش برنامه ­ریزی تجاری قبل از شروع چکیده در این مقاله برنامه­ ریزی تجاری را از دیدگاه کارآفرین نوظهور تجزیه و تحلیل می­کنیم. ما ارزش برنامه­ ریزی تجاری را برای کارآفرین در جایی که باید تصمیم بگیرد که آترجمه مقاله دیدگاه تئوریک تصمیم ­گیری|41002770|kin|دیدگاه تئوریک تصمیم ­گیری, ارزش برنامه ­ریزی تجاری قبل از شروع
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد ترجمه مقاله دیدگاه تئوریک تصمیم ­گیریرا مشاهده می نمایید .

دیدگاه تئوریک تصمیم ­گیری _ ارزش برنامه ­ریزی تجاری قبل از شروع

چکیده

در این مقاله برنامه­ ریزی تجاری را از دیدگاه کارآفرین نوظهور تجزیه و تحلیل می­کنیم. ما ارزش برنامه­ ریزی تجاری را برای کارآفرین در جایی که باید تصمیم بگیرد که آیا برنامه ­ریزی کند یا خیر اندازه­ گیری می­کنیم و نتایج بحثمان را با مطالعات تجربی که عملکرد سازمان ها را بعد از ورود به بازار مقایسه می­کند، می­سنجیم. با کمک یک قالب کاری تئوریک تصمیم­ گیری رسمی نشان می­دهیم که ارزش برنامه ­ریزی از امکان ارزیابی اقدامات متناوب و قدرتمند شدن (توانا شدن) برای بهبود استراتژی ناشی می­شود.

قبل از ورود به بازار، علت اصلی ارزیابی، دنبال کردن ایده­ های تجاری بد است. نشان می­دهیم که چگونه ارزش برنامه­ ریزی در برابر کسب و کار مورد ملاحظه تعیین می شود و چگونه به کیفیت برنامه ­ریزی بستگی دارد. مدل تئوریک ما، چندین کاربرد آماری و رفتاری را نتیجه داد که با ملاحظات (مشاهدات) تجربی آورده شده در ادبیات مقایسه می­کنیم. به ­خصوص نشان می­دهیم چگونه مدل تصمیم­ گیری عقلائی­ مان می تواند برای توضیح فرضیات مهم و مشاهدات متناقص که بحث برنامه ­ریزی تجاری را تقویت کرده ­اند، به­ کار گرفته شود.